Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Cmentarze i chowanie zmarych 1 2 rada gminy zakładanie lub rozszerzanie cmentarza komunalnego fakultatywna
2 Cmentarze i chowanie zmarych 1 4 rada gminy zamykanie cmentarza komunalnego fakultatywna
3 Cmentarze i chowanie zmarych 2 1 wójt jako organ wykonawczy utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi
4 Cmentarze i chowanie zmarych 6 1 wójt jako organ administracji wydawanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu własne
5 Cmentarze i chowanie zmarych 10 3 wójt jako organ wykonawczy chowanie zwłok niepochowanych przez najbliższą pozostałą rodzinę osoby zmarłej, nieprzekazanych publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
6 Cmentarze i chowanie zmarych 21 1 wójt sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do niej

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..