Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 3 5 rada gminy podejmowanie działalności w zakresie: budowania lub eksploatowania infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywania prawa do infrastuktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych; dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub zapewniania dostępu do infrastruktury; świadczenia usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych
2 Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 4 1 wójt jako organ zarządzający występowanie do Prezesa UKE z wnioskiem o opinię w sprawie wykonywania działalności
3 Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 15 2 rada gminy określanie warunków i trybu finasowania działań mających na celu pobudzenie lub agregację popytu użytkowników na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu, w szczególności edukacyjnych i szkoleniowych, polegających na wyposażeniu konsumentów w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy lub finansowanie konsumentom kosztu usług telekomunikacyjnych

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..