Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 35 2 x x starosta odpowiedzialność za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zlecone
2 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 60 4 x x starota Zorganizowanie w powiatach doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zlecone
3 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 61 2 x x starosta Zarządzenie przymusowego doprowadzenia do wskazanej jednostki wojskowej, w razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych zlecone
4 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 138 3 x x starosta tworzenie formacji obrony cywilnej zlecone
5 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 1 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnienie lokalu dla wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień wraz z wyposażeniem oraz przedmiotów niezbędnych do pracy tych organów, a także pomieszczeń wraz z wyposażeniem, niezbędnym przy wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zlecone
6 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 2 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowę zlecenia, nie więcej niż czterech osób do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osoby do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa zlecone
7 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 32a 1 x 3 starosta na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zapewnienie porządku w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa oraz bezpieczeństwa pracy wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatowej komisji lekarskiej i wojskowego komendanta uzupełnień, a także odpowiada za zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania tych organów zlecone

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..