Mapa Kompetencji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

Związek Powiatów Polskich

 

Związek Miast Polskich


Związek Gmin Wiejskich RP


Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych

Email Drukuj
L.P. Ustawa Art. Ust. Par Punkt Organ Kompetencja Zadanie Uwagi
1 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 3 2 x 1 ogólna kompetencja współpraca z Polską Organizacją Turystyczną własne
2 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 4 2 x 1 ogólna kompetencja udział jednostki w regionalnych/lokalnych organizacjach turystycznych własne
3 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej 14 1 x x ogólna kompetencja wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej własne
4 Ustawa o sporcie 4 4 x x starosta prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych własne
5 Ustawa o sporcie 27 1 x x ogólna kompetencja tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu własne
6 Ustawa o sporcie 27 2 x x rada powiatu określanie warunków i tryb finansowania rozwijania sportu własne
7 Ustawa o sporcie 28 1 x x zarząd powiatu udzielanie dotacji celowych klubom sportowym własne
8 Ustawa o sporcie 30 1 x x zarząd powiatu powoływanie rad sportu własne
9 Ustawa o sporcie 30 2 x x zarząd powiatu ustalanie składu i zasad powoływania członków rady sportu, a także regulaminu jej działania własne
10 Ustawa o sporcie 31 1 x x ogólna kompetencja ustanawianie i finansowanie okresowych stypendiów portowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe własne
11 Ustawa o sporcie 31 2 x x ogólna kompetencja przyznawanie i finansowanie stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym własne
12 Ustawa o sporcie 31 3 x x rada powiatu określanie szczegółowych zasady, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych własne

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego ..